Wednesday, November 14, 2012

Simpulan Bahasa

Simpulan bahasa ialah rangkaian kata yang mempunyai pengertian dan maksud tertentu. Makna simpulan bahasa berlainan daripada makna perkataan yang membentuknya

0 comments:

Post a Comment